Website đang bảo trì

Mọi vấn đề về hỗ trợ sửa chữa & thay thế dịch vụ liên hệ

Trung tâm sửa chữa Hà Nội:

92 Nguyễn Khuyến Đống Đa

ĐT : 0463 272 333

Mobile : 0943.169.802

Trung tâm sửa chữa HCM

12 Xuân Hồng phường 4 - Quận Tân Bình

ĐT: 0866 807216 - 0866 807 217

Mobile: 0984.500.200

Email: info@rovi.vn"

Website bảo trì